Polski | Japanese (日本語)

Ceremonia wręczenia dyplomu Ministra Spraw Zagranicznych Japonii Pani Annie Katarzynie Maleszko z Muzeum Narodowego Warszawie

12 grudnia 2013 roku w rezydencji ambasadora Japonii odbyła się ceremonia wręczenia dyplomu Ministra Spraw Zagranicznych Japonii Pani Annie Katarzynie Maleszko, starszej kustosz zbiorów sztuki japońskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Pani Maleszko od 1995 roku jako starszy kustosz kolekcji sztuki japońskiej ma wielki wkład w promocję kultury japońskiej. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność zarówno w kraju i za granicą: organizuje wystawy sztuki japońskiej w całej Polsce, bierze udział w międzynarodowych projektach i sympozjach, jest autorem licznych opracowań, a także kształci następne pokolenia badaczy sztuki. Ambasada Japonii wyraża nadzieję, że Pani Maleszko nadal będzie działać jako pionier sztuki japońskiej w Polsce na rzecz wymiany kulturalnej między naszymi krajami.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2