Polski | Japanese (日本語)

Warsztaty japońskiej gry zręcznościowej kendama

16 stycznia 2014 r. w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii odbyły się warsztaty japońskiej gry zręcznościowej kendama. Poprowadził je Yasuhiro Igarashi, na co dzień pracownik Polskiej Akademii Nauk. Najpierw opowiedział o historii kendamy, jej rozpowszechnieniu się na świecie, także w Polsce, a następnie pokazał kilka sztuczek. 30 uczestników spotkania z entuzjazmem próbowało swoich sił i zmierzyło się ze sztuczkami na różnym poziomie. Prezentacja dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych: Kendama

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2