Polski | Japanese (日本語)

Wizyta Ambasadora Makoto Yamanaka na Uniwersytecie Jagiellońskim

10 marca 2014 roku Ambasador Makoto Yamanaka złożył wizytę na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Podczas spotkania z Rektorem Wojciechem Nowakiem Ambasador złożył gratulacje z okazji jubileuszu 650-lecia założenia uczelni oraz 25-lecia powstania japonistyki. Wyraził także zadowolenie z aktywnej działalności UJ na forum globalnym, w tym współpracy z japońskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi. Rektor Nowak powiedział, że jego wizyta w Japonii w listopadzie 2013 roku byłą bardzo owocna i podkreślił chęć dalszego aktywnego rozwoju współpracy naukowo-technicznej z Japonią.

Przed spotkaniem z rektorem Ambasador Yamanaka odwiedził Zakład Japonistyki, gdzie pogratulował zgromadzonym ponad 60 wykładowcom i studentom 25-lecia istnienia katedry oraz podziękował za dotychczasowe wysiłki. W wykładzie pt. „Rewitalizacja gospodarki japońskiej i relacje japońsko-polskie” Ambasador przedstawił założenia japońskiej polityki zagranicznej, począwszy od sytuacji na Ukrainie, udzielił także wyjaśnień odnośnie „abenomiki”, która ponownie wprowadziła gospodarkę japońską na ścieżkę wzrostu. Podkreślił również konieczność dlaszego rozwoju współpracy między Japonią i Polską. Po wysłuchaniu wykładu studenci zadawali wiele pytań.

  • zdjęcie 1
    Ambasador Makoto Yamanaka i Rektor Wojciech Nowak
  • zdjęcie 2
    Prof. Romuald Huszcza przedstawia Ambasadorowi historię japonistyki
  • zdjęcie 3
    Wykład Ambasadora na japonistyce UJ