Polski | Japanese (日本語)

Wykład o historii anime i pokaz filmu

26 marca 2014 r. w Wydziale Informacji Kultury Ambasady Japonii odbył się wykład poświęcony początkom animacji w historii kinematografii japońskiej. Dr Jakub Karpoluk z Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych omówił rodzaje filmów animowanych i sylwetki najważniejszych twórców w pierwszej połowie 20 w., pokazując fragmenty filmów. Następnie zaprezentowany został film Tadanariego Okamoto „The Magic Fox” (1982), wykonany techniką animacji lalkowej. Po pokazie, licznie zgromadzona publiczność wzięła udział w ożywionej dyskusji na temat animacji i kinematografii japońskiej.