Polski | Japanese (日本語)

1. Sosnowieckie Spotkania Dalekowschodnie na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu

9 kwietnia w Instytucie Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbyły się 1. Sosnowieckie Spotkania Dalekowschodnie. W imieniu Ambasady Japonii wziął w nim udział radca Hiroshi Matsumoto, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Najnowsze relacje japońsko-polskie i sytuacja bezpieczeństwa w Azji Wschodniej”. Na spotkaniu obecni byli m.in. dyrektor IJA prof. Andrzej Łyda, kierownik Zakładu Japonistyki UJ prof. Romuald Huszcza, wicedyrektor Muzeum Manggha Katarzyna Nowak oraz ok. 200 studentów UŚ.

W swoim wystąpieniu radca Matsumoto zwrócił uwagę na pomyślny rozwój relacji japońsko-polskich, nawiązując przy tym do wizyty premiera Shinzo Abe w Polsce w czerwcu ubiegłego roku oraz wizyty wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego w Japonii w listopadzie ubiegłego roku. Wyraził także nadzieję na dalsze umacnianie stosunków dwustronnych za sprawą Roku Wymiany V4+Japonia oraz 20. rocznicy powstania Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej. Podkreślił też, że szybkie podpisanie będącej obecnie przedmiotem negocjacji umowy o partnerstwie gospodarczym między Japonią i UE przyczyni się do wzrostu wymiany handlowej. Odniósł się również do coraz bardziej napiętej sytuacji bezpieczeństwa w Azji Wschodniej. Korea Północna rozwija program nuklearny, wzrastają też chińskie nakłady na armię. Dodatkowo, stosunki japońsko-chińskie uległy pogorszeniu w związku z kwestią wysp Senkaku. Mimo to, Japonia promuje aktywne działania na rzecz pokoju i zamierza zwiększać swój wkład na rzecz społeczności międzynarodowej. Radca Matsumoto przedstawił także stanowisko Japonii wobec sytuacji na Ukrainie i powiedział, że Japonia zamierza wspierać Ukrainę razem z UE i USA.