Polski | Japanese (日本語)

8 Dni Japońskie w Łodzi

27 kwietnia odbyły się 8 Dni Japońskie w Łodzi, zorganizowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ i Klub Yakumo-goto. W ceremonii otwarcia wzięło udział ponad 200 osób, w tym rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego prof. Paweł Starosta, przewodnicząca Klubu Yakumo-goto prof. Jolanta Młodawska, znawcy Japonii z całej Polski, uczniowie szkół i mieszkańcy Łodzi. Ambasadę Japonii reprezentowała Megumi Osugi-Stępień, dyrektor Wydziału Informacji i Kultury, która w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie Dni Japońskich jako wydarzenia towarzyszącego obchodom Roku Wymiany V4+Japonia oraz podziękowała organizatorom za ich zaangażowanie. Podczas uroczystości miała także miejsce ceremonia dekoracji laureatów konkursu na rysunek o Japonii zorganizowanego w S.P. nr 169. Ambasada Japonii będzie nadal wspierać tego typy inicjatywy promujące kulturę Japonii w Łodzi i innych miejscach Polski.

  • zdjęcie 1
    Wykład o kulturze Japonii prowadzony przez wykładowcę z UW
  • zdjęcie 2
    Rysunki uczniów S.P. nr 169