Polski | Japanese (日本語)

Obchody 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego

10 maja radca Hiroshi Matsumoto wziął udział w uroczystościach z okazji 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyły się w Auditorium Maximum UJ. Na wstępie głos zabrał rektor Wojciech Nowak, następnie przemawiali prezydent Bronisław Komorowski oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska. Na uroczystości obecny był także przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, który otrzymał medal "Plus Ratio Quam Vis" ("Więcej znaczy rozum niż siła"). W swoim wystąpieniu przewodniczący Barroso odniósł się do historii i licznych zasług Uniwersytetu Jagiellońskiego.