Polski | Japanese (日本語)

I Międzynarodowy Kongres Azjatycki w Toruniu

15 maja br. w Toruniu odbył się I Międzynarodowy Kongres Azjatycki zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskie, Urząd Miasta Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Towarzystwo Azji i Pacyfiku. Wzięła w nim udział I sekretarz Ambasady Japonii, dyrektor Wydziału Informacji i Kultury Megumi Osugi-Stępień. Wśród znakomitych gości kongresu byli prezydent miasta Torunia Adam Zaleski, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, ambasador Jerzy Bayer (przedstawiciel ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego), dziekan Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK prof. dr hab. Roman Backer. Łącznie w kongresie wzięło udział około 300 osób – badacze z kraju i zagranicy, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz studenci. Kongres ten jest wynikiem siedmioletniej współpracy w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej Azji.

Podczas swojego wystąpienia dyrektor Osugi-Stępień wyraziła nadzieję, że kongres ten będzie znakomitą okazją do stymulacji dalszego rozwoju studiów azjatyckich w Polsce. Podkreśliła również, iż Polskę i Japonię już od niemal wieku łączą bardzo ścisłe i przyjazne więzy, a także iż oba kraje pełnią bardzo ważną rolę na arenie międzynarodowej. Stosunki dwustronne rozwijają się pomyślnie poprzez wizyty na wysokich szczeblach takich jak wizyta premiera Shinzo Abe w Polsce w czerwcu 2013 r. i wizyta wicepremiera Janusza Piechocińskiego w Japonii w październiku 2013 r. W tym roku przypada Rok Wymiany między Grupą Wyszehradzką i Japonią oraz dwudziestolecie powstania Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”. Dyrektor Osugi-Stępień wyraziła nadzieję na dalsze zacieśnienie relacji, a także podkreśliła, że Polska i Japonia współpracują w ramach ONZ i Unii Europejskiej, na przykład w związku z sytuacją na Ukrainie.