Polski | Japanese (日本語)

12. rocznica wizyty Ich Cesarskich Mości w Muzeum Manggha

9 lipca w Operze Krakowskiej odbyło się przedstawienie „Metamorfozy patosu” Su-jōruri i Kabuki Buyō. Ambasadę reprezentował radca Hiroshi Matsumoto, który przed spektaklem spotkał się z aktorami w garderobie.

Przedstawienie zgromadziło komplet widzów – blisko 800 osób. Po jego zakończeniu widzowie nagrodzili aktorów długimi brawami. Burza oklasków rozległa się także podczas sceny błyskawicznej zmiany kostiumu w sztuce „Sagimusume”. Reakcja publiczności świadczy o dużym zainteresowaniu mieszkańców Krakowa tradycyjnymi japońskimi sztukami scenicznymi.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2
  • zdjęcie 3
  • zdjęcie 4