Polski | Japanese (日本語)

Turniej Poland Sumo Open

10 sierpnia, podczas ceremonii otwarcia odbywających się w Krotoszynie zawodów Sumo Poland Open, ambasador Makoto Yamanaka wręczył Dariuszowi Rozumowi, prezesowi Polskiego Związku Sumo, dyplom Ministra Spraw Zagranicznych Japonii.

Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych Japonii jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem, przyznawanym za wybitne osiągnięcia n arzecz promocji przyjaznych stosunków między Japonią i innymi krajami. Prezes Dariusz Rozum został nagrodzony w uznaniu zasług dla promocji sumo w Polsce i poza jej granicami, a także działań na rzecz wykorzystania sumo w wychowaniu młodzieży.

Prezes Rozum wyraził wzruszenie faktem, że jego wieloletnia sympatia wobec Japonii została wynagrodzona w tak prestiżowy sposób. Zapowiedział dalsze starania na rzecz popularyzacji sumo w Polsce i Europie. Ambasada Japonii składa prezesowi Rozumowi wyrazy uznania za jego długoletnią działalność i wyraża nadzieję na dalszy jego wkład w promocję przyjaznych relacji japońsko-polskich. Ufamy, że stosunki japońsko-polskie nadal będą się przyjaźnie rozwijać w oparciu o więzy dobrej łączącej nasze kraje.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2