Polski | Japanese (日本語)

Spotkanie poświęcone sytuacji kobiet w Japonii

18 września, w ramach wydarzeń towarzyszących sympozjum World Assembly for Women (zorganizowane 12-14 września w Tokio), w Wydziale Informacji i Kultury odbyło się spotkanie poświęcone zmieniającej się roli kobiet w Japonii w 21. wieku.

Na początku Megumi Osugi-Stępień, dyrektor Wydziału Informacji i Kultury, przedstawiła działania rządu Japonii w kwestii aktywizacji zawodowej kobiet. Następnie Olga Barbasiewicz, wykładowca w Instytucie Socjologii oraz w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego opowiedziała o sytuacji kobiet w Japonii, ich roli w społeczeństwie, systemie administracyjnym, urlopach wychowawczych i aspektach kulturowych. Po wykładzie słuchacze włączyli się w ożywioną dyskusję.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2