Polski | Japanese (日本語)

Udział Ambasadora Yamanaka w uroczystości 20-lecia powstania uczelni i inauguracji roku akademickiego na PJWSTK

2 października w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych odbyła się uroczystość 20-lecia powstania uczelni i inauguracja roku akademickiego, na której obecny był Ambasador Yamanaka. Ambasador złożył władzom uczelni najszczersze gratulacje z okazji jubileuszu oraz przekazał życzenia owocnej nauki nowym studentom.

W swoim wystąpieniu ambasador mówił o współpracy Japonii z PJWSTK, która jest jedną z największych i najbardziej prestiżowych placówek niepublicznych kształcących specjalistów w zakresie inżynierii informatycznej. Współpracę określił jednym z najbardziej symbolicznych i udanych przedsięwzięć w ramach współpracy i wsparcia ekonomicznego dla Polski w ciągu ostatnich 20 lat. Podkreślił również rolę kadry akademickiej, z Rektorem Jerzym Pawłem Nowackim na czele, a także wszystkich studentów w rozwoju uczelni i życzył dalszych sukcesów i wkładu w rozwój Polski.

W uroczystości 20-lecia uczelni wzięło udział wiele osób, m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele uczelni wyższych, członkowie środowiska akademickiego, a także podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Włodzisław Duch.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2