Polski | Japanese (日本語)

Seminarium na Akademii Obrony Narodowej „15 lat po konflikcie w Kosowie. Stan bezpieczeństwa i sytuacja polityczna”

16 października 2014 r. na Akademii Obrony Narodowej odbyło się seminarium naukowe pt. „15 lat po konflikcie w Kosowie. Stan bezpieczeństwa i sytuacja polityczna”. Udział w nim wziął radca ambasady Matsumoto Hiroshi, który mówił o relacjach dyplomatycznych i wsparciu Japonii dla Kosowa. W seminarium uczestniczyli między innymi wykładowcy AON i przedstawiciele administracji lokalnej Kosowa. Wystąpieniom i debacie przysłuchiwało się przeszło 60 studentów AON i szkół policyjnych.