Polski | Japanese (日本語)

Uczennice Liceum Harima z wizytą u Anny Komorowskiej

21 październica grupa 6 uczennic Liceum Harima z prefektury Kobe wraz z towarzyszącymi im dyrektorem szkoły oraz nauczycielami, złożyła wizytę w Belwederze, gdzie spotkała się z Pierwszą Damą Anną Komorowską. W spotkaniu uczestniczyły także uczennice z Liceum Sióstr Nazaretanek, z którym Liceum Harima ma podpisaną umowę o współpracy.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Pani Prezydentowa wysoko oceniła inicjatywę wymiany międzyszkolnej i powiedziała, że przyczynia się ona do zbliżenia i zrozumienia pomiędzy odmiennymi kulturami. Dyrektorzy obu szkół przedstawili historię wzajemnych kontaktów i opowiedzieli o wyniesionych z niej cennych doświadczeniach. Spotkanie trwało ok. godziny, po czym grupa została oprowadzona po wnętrzu Belwederu.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2