Polski | Japanese (日本語)

Międzynarodowa konferencja naukowa „2014 – Nowe możliwości współpracy między Japonią i krajami Grupy Wyszehradzkiej” na Uniwersytecie Łódzkim (23.10)

23 października 2014 r. odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim międzynarodowa konferencja naukowa pt. „2014 – Nowe możliwości współpracy między Japonią i krajami Grupy Wyszehradzkiej”. Radca ambasady Matsumoto Hiroshi wziął w niej udział i wygłosił krótkie powitanie na rozpoczęcie. Wśród uczestników konferencji byli także prof. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego, pan Marek Cieślak, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi oraz blisko 100 naukowców z kraju i zagranicy, jak również przedstawicieli japońskich przedsiębiorstw. Konferencja było okazją do żywych dyskusji na tematy związane z ekonomią, nauką i technologią oraz kulturą.