Polski | Japanese (日本語)

Wręczenie Dyplomu Ministra Spraw Zagranicznych Japonii panu Tsuneo Okazaki, starszemu wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego

28 października 2014 r., podczas 8 Dni Japonii w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ambasador Makoto Yamanaka wręczył Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych Japonii panu Tsueno Okazaki, starszemu wykładowcy w Zakładzie Japonistyki i Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na uroczystości obecni byli prorektor UW prof. Alojzy Nowak, japoniści, naukowcy i pracownicy UW, a także studenci japonistyki.

Pan Okazaki od przeszło 40 lat angażuje się na rzecz rozwoju nauczania języka japońskiego w Polsce. Był nauczycielem wielu wybitnych japonistów, pozyskał różnorakie wsparcie dla japonistyki warszawskiej, przyczynił się stworzenia programów wymiany międzyuczelnianej, jest także współautorem i redaktorem wielu podręczników. Wynikiem jego szeroko zakrojonej działalności było polepszenie warunków dla rozwoju badań japonistycznych i nauczania języka japońskiego. Zasługi pana Okazaki nie kończą się na nauczaniu języka japońskiego. Miał także duży wkład w popularyzację kultury Japonii, angażując się między innymi w projekt budowy pawilonu herbaty „Kaian” w BUW-ie, który obchodzi swoje dziesięciolecie.

Ambasada Japonii wyraża nadzieję, że Pan Okazaki będzie dalej angażował się w rozwój nauczania języka japońskiego w Polsce, jako nieoceniony mentor, czym przyczyni się do dalszego umacniania relacji japońsko-polskich.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2
  • zdjęcie 3
  • zdjęcie 4