Polski | Japanese (日本語)

Uroczystość wręczenia Dyplomu Ministra Spraw Zagranicznych Japonii Polskiemu Związkowi Kendo (06.11.2014)

 6 listopada 2014 r. w rezydencji ambasadora Makoto Yamanaka odbyła się uroczystość wręczenia Dyplomu Ministra Spraw Zagranicznych Japonii Polskiemu Związkowi Kendo. Udział w niej wzięli przedstawiciele PZK z prezesem Włodzimierzem Małecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki pani Katarzyna Sobierajska, posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk, przedstawiciele rządu i przedsiębiorstw japońskich. Podczas wydarzenia odczytany list gratulacyjny od Wszechjapońskiej Federacji Kendo. Uroczystość urozmaicił pokaz kendo w wykonaniu polskich adeptów tej sztuki walki.

Polski Związek Kendo obchodzi w tym roku 40-lecie swojej działalności. Oficjalny status związku został mu nadany w 2001 roku. PZK wydatnie przyczynia się do promowania kendo nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Wysyła swoich zawodników na wszystkie najważniejsze międzynarodowe zawody, kształtuje młodych sportowców. Działania PZK nie ograniczają się tylko do sportu - związek angażuje się również bardzo w promocję kultury Japonii .

Ambasada Japonii serdecznie gratuluje odznaczenia i wyraża nadzieję, że Polski Związek Kendo będzie dalej spełniał ważną rolę w polsko-japońskiej wymianie sportowej i kulturalnej, przyczyniając się do wzmocnienia stosunków między Polską i Japonią.  

  • Prezes Polskiego Związku Kendo pan Włodzimierz Małecki i ambasador Makoto Yamanaka
  • Wystąpienie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki pani Katarzyny Sobierajskiej
  • Uroczystość wręczenia Dyplomu Ministra Spraw Zagranicznych Japonii
  • Pokaz kendo