Polski | Japanese (日本語)

Ceremonia wręczenia orderu pani Małgorzacie Martini, starszej kustosz w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

30 listopada br. w Muzeum Sztuki i Techniki Manggha w Krakowie, podczas uroczystości 20-lecia powstania placówki, odbyła się ceremonia wręczenia Orderu Wschodzącego Słońca, Złote i Srebrne Promienie pani Małgorzacie Martini, starszej kustosz.

Pani Martini od 1978 roku angażuje się w ochronę, konserwację oraz badania sztuki japońskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie i w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Ponadto, jako jeden z czołowych znawców sztuki japońskiej w Polsce, spełniła przewodnią rolę w popularyzacji sztuki i kultury Japonii w kraju i za granicą. Po zmarłej prof. Zofii Alberowej przejęła opiekę nad kolekcją japońską Feliksa Jasieńskiego, która jest w posiadaniu Muzeum Manggha. Jej codzienne wysiłki i zapał znacząco przyczyniły się do naukowego rozwoju placówki. Odznaczenie pani Martini orderem jest wyrazem uznania dla jej osiągnięć.

Po przemówieniu i wręczeniu orderu przez ambasadora Makoto Yamanaka, głos zabrała pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda, która wygłosiła laudację na cześć odznaczonej.

Pani Martini dziękując za order wyraziła ogromne wzruszenie, że jej praca została doceniona w taki sposób, a także wdzięczność dla swojej mentorki prof. Alberowej, pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Manggha oraz wielu innych osób z Polski i zagranicy wspierającej jej wysiłki.


  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2
  • zdjęcie 3
  • zdjęcie 4