Polski | Japanese (日本語)

Spotkanie dla studentów pierwszego roku Wydziału Orientalistycznego UW

12 stycznia br. w Pałacu Kazimierzowskim na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie dla studentów pierwszego roku Wydziału Orientalistycznego UW. Udział w nim wzięło ponad 50 studentów, wykładowcy, jak również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Spotkanie było okazją do przeprowadzenia wielu rozmów i wymiany poglądów. Ambasada Japonii życzy wszystkim studentów sukcesów na drodze naukowej.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2
  • zdjęcie 3