Polski | Japanese (日本語)

Wykład "Kultura mieszczańska w nowożytnej Japonii"

4 lutego br. w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii odbył się wykład dr. Iwony Kordzińskiej-Nawrockiej pt. "Kultura mieszczańska w nowożytnej Japonii". Dr. Nawrocka przywołując cytaty z utworów czołowego pisarza okresu Edo (1603-1868) Ihary Saikaku, opowiedziała o specyfice społeczeństwa i rozwoju kultury w Japonii w ciągu trwającej prawie trzy stulecia epoki.

Dr. Nawrocka jest absolwentką japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Shinshū w Matsumoto. Obecnie zatrudniona w Zakładzie Japonistyki i Koreanistyki UW. Specjalizuje się w klasycznej literaturze oraz w kulturze japońskiej.Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu.