Polski | Japanese (日本語)

Wizyta uczniów Szkoły Japońskiej w Ambasadzie Japonii

5 lutego Ambasadę Japonii odwiedzili uczniowie pierwszej klasy gimnazjum Szkoły Japońskiej w Warszawie, którym towarzyszyli dyrektor szkoły pan Iwadate oraz nauczyciel pan Amemiya.

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej o działalności ambasady i podejrzeć pracowników przy pracy, a niezbędnych informacji udzielili im Radca Ambasady pan Hiroshi Matsumoto oraz przedstawiciele wydziału konsularnego i kultury.