Polski | Japanese (日本語)

Wyniki Plebiscytu na Najlepszych Zawodników w Karate Tradycyjnym 2014 roku

8 lutego w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś” odbyła się ceremonia wręczenia nagród najlepszym trenerom i zawodnikom karate tradycyjnego w 2014 r. W uroczystości udział wzięła dyrektor Wydziału Informacji i Kultury Megumi Osugi-Stępień, przedstawiciele biura kultury urzędu marszałkowskiego i japońskich firm.

Nagrody otrzymało wiele osób, m.in. zawodnicy, którzy odnieśli sukcesy w zawodach międzynarodowych, szkoleniowcy zasłużeni dla organizacji zawodów i treningu zawodników na szczeblu lokalnym, a także młodzi zawodnicy, którzy kontynuują trening karate mimo zmagań z ciężką chorobą.