Polski | Japanese (日本語)

"Teatr kabuki - kwiat Edo" wykład dr Igi Rutkowskiej

26 lutego br. w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii odbył się wykład dr Igi Rutkowskiej pt. „Teatr kabuki – kwiat Edo”. O wysokim zainteresowaniu tą dziedziną tradycyjnej kultury japońskiej świadczy licznie zgromadzona publiczność. Dr Rutkowska posługując się materiałem zdjęciowym i filmowym w sposób przystępny i humorystyczny opowiedziała o historii, aż do czasów współczesnych, będącego rozrywką mieszczańską teatru kabuki.

Dr Rutkowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie adiunktem Zakładzie Japonistyki Katedry Orientalistyki UAM. Jej praca naukowa oscyluje wokół tematyki japońskich widowisk. Współpracuje z licznymi instytucjami naukowymi, jest autorką wielu opracowań.