Polski | Japanese (日本語)

Nadanie tytułu doktora honoris causa Shibaura Institute of Technology prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Słomce, rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

5 marca br. na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Shibaura Institute of Technology prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Słomce, rektorowi AGH i prof. Januszowi Szmydowi z AGH. W uroczystości wziął udział Radca Ambasady Japonii Hiroshi Matsumoto. Licząca przeszło 100 lat krakowska uczelnia prowadzi wymianę stypendialną z uczelniami japońskimi, a z Shibaura Institute of Technology łączy ją współpraca w zakresie stypendiów i wspólnych badań naukowych. W swoim przemówieniu radca Matsumoto przedstawił japońsko-polską współpracę naukową w ostatnich latach i zasługi prof. Słomki i prof. Szmyda. W uroczystości udział wzięło przeszło 70 osób, wśród przedstawiciele obu uczelni i studenci.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2
  • zdjęcie 4
  • zdjęcie 3