Polski | Japanese (日本語)

Klub Byłych Studentów Uczelni Japońskich

12 marca br. w rezydencji ambasadora Yamanaka odbyło się przyjęcie dla byłych studentów uczelni japońskich, przedstawicieli firm japońskich i stowarzyszeń kulturalnych. Zebranych gości powitał ambasador Yamanaka, a następnie kilka słów powiedział przedstawiciel stypendystów dr Tomasz Olejniczak (wykładowca Akademii im. Leona Koźmińskiego). W przyjęciu udział wzięło około 60 absolwentów Young Leader's Program i wielu innych programów stypendialnych, którzy wymienili się swoimi doświadczeniami i opiniami. Spotkanie, podczas którego przedstawione zostały planowane na najbliższy rok wydarzenia kulturalne, w tym "Matsuri - piknik z kulturą japońską", stało się okazją do nawiązania wielu kontaktów na szczeblu obywatelskim.