Polski | Japanese (日本語)

Udział Ambasadora Yamanaka w prezentacji piosenki przewodniej Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

8 maja Ambasador Yamanaka wraz z małżonką wzięli udział w prezentacji piosenki przewodniej „Yume” („Marzenie”) skomponowanej przez pianistę Takashi Matsunaga dla Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, która odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie. W listopadzie 2014 roku Takashi Matsunaga zagrał koncert z okazji 20-lecia istnienia Muzeum Manggha. W uroczystości udział wzięło ok 20. osób, w tym Dyrektor Muzeum Bogna Dziechciaruk-Maj, Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Dyrektor Teatru Wielkiego Waldemar Dąbrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dorota Idzi oraz Kunikazu Fujiwara, przedstawiciel Shiseido Europe.

W swoim przemówieniu Andrzej Wajda podkreślił rolę Muzeum Manggha w zacieśnianiu więzi pomiędzy Polską i Japonią.