Polski | Japanese (日本語)

Otwarcie wystawy “Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich” w Muzeum Narodowym w Warszawie (17.06)

17 czerwca w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyło się otwarcie wystawy „Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich”. W ceremonii udział wzięło ponad 200 osób, w tym reżyser Andrzej Wajda z małżonką Krystyną Zachwatowicz, dyrektor Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha Bogna Dziechciaruk-Maj, osoby związane z polskim środowiskiem artystycznym, krytycy, japoniści, a także Radca Ambasady Japonii w Polsce Hiroshi Matsumoto.

Gości powitała gospodarz wystawy, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie dr Agnieszka Morawińska. Wyrazy szacunku i wdzięczności przekazał w swoim przemówieniu także pan Matsumoto, który wyraził nadzieję, że wystawa ta przyczyni się do umocnienia przyjaźni polsko-japońskiej, a także podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w jej przygotowanie, w szczególności pani Morawińskiej i panu Wajdzie, jak również pani Dziechciaruk-Maj i kurator wystawy pani Annie Katarzynie Maleszko, które także w swoich przemówieniach podkreślały, jak ważna, cenna i niezwykła jest to wystawa.

Otwarcie wystawy uświetnił pokaz tańca Nihon buyo w wykonaniu Hany Umedy.

Wystawa “Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich” składa się z ok. 300 zabytków, w tym drzeworytów ukiyoe, rzeźb netsuke i ceramiki, pochodzących z kolekcji muzeów w całej Polsce. Wystawa trwa do 9 sierpnia i towarzyszyć jej będą wykłady i warsztaty związane z kulturą Japonii.

Więcej informacji: http://www.mnw.art.pl/wystawy/arcydziela-sztuki-japonskiej-w-kolekcjach-polskich,185.html

  • fot. Bartosz Bajerski, Muzeum Narodowe w Warszawie