Polski | Japanese (日本語)

Spotkanie Ambasadora Yamanaka z profesorem Hiroshi Amano, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (22.06)

22 czerwca Ambasador Yamanaka wraz z małżonką obecni byli na odbywającej się w Wiśle międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej fizyce półprzewodników „44th International School and Conference on the Physics of Semiconductors, Jaszowiec 2015”, gdzie spotkali się z profesorem Hiroshi Amano z Uniwersytetu Nagoya oraz przedstawicielami Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Amano wziął udział w konferencji na zaproszenie dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień PAN prof. Izabelli Grzegory, z którą od wielu lat utrzymuje przyjacielskie relacje. W konferencji, którą otworzył wykład plenarny prof. Amano, uczestniczyło ponad 200 naukowców i studentów z całego świata.