Polski | Japanese (日本語)

Otwarcie Galerii Europa-Daleki Wschód w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

22 czerwca ambasador Yamanaka z małżonką wzięli udział w uroczystościach otwarcia budynku Galerii Europa-Daleki Wschód w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Na ceremonii obecnych było wiele osób, w tym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska, jej poprzednik Bogdan Zdrojewski, wojewoda małopolski Jerzy Miller, Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz, architekt Krzysztof Ingarden, jak również przedstawiciele samorządu lokalnego, kręgów kultury i biznesu.

Podczas uroczystości głos zabrali Minister Omilanowska, dyrektor Muzeum Manggha Bogna Dziechciaruk-Maj, założyciel Muzeum i pomysłodawca utworzenia Galerii Europa-Daleki Wschód Andrzej Wajda oraz autor projektu budynku Krzysztof Ingarden. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że otwarcie galerii przyczyni się do intensyfikacji wymiany kulturowaej między Europą i Azją.

Minister Omilanowska odznaczyła także złotym medalem Gloria Artis Bogdana Zdrojewskiego, który podczas pełnienia funkcji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dołożył starań na rzecz pozyskania funduszy europejskich na budowę galerii. Krzysztof Ingarden, który podjął się stworzenia projektu budynku, został odznaczony srebrnym medalem GLoria Artis.

Z okazji otwarcia nowej galerii przygotowane zostały dwie wystawy - wystawa obrazów Andrzeja Wróblewskiego oraz wystawa multimedialna chińskiego artysty Yan Fudonga.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2
  • zdjęcie 3
  • zdjęcie 4