Polski | Japanese (日本語)

Order Wschodzącego Słońca dla prof. Ewy Pałasz-Rutkowskiej

8 lipca 2015 r. w rezydencji ambasadora odbyła się ceremonia wręczenia Orderu Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą, prof. Ewie Pałasz-Rutkowskiej z Zakładu Japonistyki i Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor Pałasz-Rutkowska przez wiele lat poświęcała się studiowaniu kultury i historii Japonii, zwłaszcza historii relacji japońsko-polskich. Wniosła tym samym ogromny wkład w rozwój badań japonistycznych w Polsce. Wykładała do tej pory na najważniejszych uczelniach w Polsce, m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika czy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, kształcąc wielu zdolnych japonistów. Jest także autorką wielu prac naukowych i artykułów. W uznaniu tych zasług, Jego Cesarska Mość odznaczył prof. Pałasz-Rutkowską Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą.

Mamy nadzieję, że prof. Ewa Pałasz-Rutkowska nadal będzie angażować się w badania Japonii i relacji japońsko-polskich oraz kształcenie przyszłych pokoleń japonistów.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2
  • zdjęcie 3
  • zdjęcie 4