Polski | Japanese (日本語)

Ambasador na wystawie "Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich"

20 lipca ambasador Makoto Yamanaka z małżonką odwiedzili wystawę "Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich" w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Ambasador z małżonką zostali powitani przez dyrektor Agnieszkę Morawińską i wicedyrektora Piotra Rypsona. Następnie starszy kustosz Anna Maleszko, która byłą odpowiedzialna za przygotowanie wystawy, oprowadziłą gości i udzieliła wyjaśnień na temat stanu badań nad sztuką japońską w Polsce.

Na wystawie znalazło się ok. 300 eksponatów - m.in. drzeworytów, netsuke oraz naczyń ceramicznych wybranych z kolekcji muzeuów, galerii oraz osób prywatnych z całej Polski. Wystawa czynna będzie do 9 sierpnia, towarzyszyć jej będą prelekcje i warsztaty sztuki japońskiej. Szczegóły na stronie www.mnw.art.pl.

  • zdjęcie 1
    od lewej: ambasador Yamanaka z małżonką, Anna Maleszko, dyr. Morawińska, dyr. Rypson
  • zdjęcie 2
    ambasador Yamanaka ogląda wystawę