Polski | Japanese (日本語)

Druga wystawa psów rasjapońskich w Polsce

25 lipca br. w Konopiskach pod Częstochową odbyła się w ramach Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych wystawa ras japońskich. W wydarzeniu wziął udział Radca Ambasady Japonii Hiroshi Matsumoto. Podczas otwarcia wystawy wygłosił kilka słów powitania i wyraził nadzieję, że hodowla japońskich ras w Polsce przyczyni się do pogłębienia przyjaznych relacji między naszymi krajami. Na wydarzeniu obecni byli i przemawiali również senator Andrzej Szewiński i wójt gminy pan Jerzy Żurek. Na wystawę z całej Polski zjechali właściciele ok. 80 psów ras takich jak Akita, Shiba czy Tosa. Wśród sędziów było dwóch ekspertów z Japonii: pan Toshinori Omura i Ichiro Ishikawa, kierownik sekcji sędziów Japan Kennel Club.