Polski | Japanese (日本語)

Dolnośląskie Dożynki Wojewódzkie w Miliczu

W niedzielę 13 września w Miliczu odbyły się Dolnośląskie Dożynki Wojewódzkie.

W dożynkach udział wzięła Dyrektor Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii Megumi Osugi-Stępień, która wygłosiła krótkie przemówienie. Podkreśliła w nim, że zarówno w województwie dolnośląskim, które z uwagi na obecność wielu japońskich firm utrzymuje z Japonią przyjazne relacje, jak i w samej Japonii, kultywowane są tradycje okazywania wdzięczności za dary natury i wyraziła nadzieję dalszego pogłębiania przyjaznych stosunków pomiędzy Polską i Japonią, m.in. poprzez obchodzenie takich świąt jak dożynki.

Wśród gości obecni byli Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Wicewojewoda Dolnośląski, parlamentarzyści, przedstawiciele urzędów wojewódzkich, przedstawiciele firm z branży rolniczej, przedstawiciele środowisk akademickich, rolnicy, przedstawiciele czeskiego miasta partnerskiego oraz mieszkańcy.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2
  • zdjęcie 3