Polski | Japanese (日本語)

Ceremonia przywrócenia Warszawie Dzwonu Pokoju

W niedzielę 20 września na terenie Służewskiego Domu Kultury odbyła się ceremonia przywrócenia Warszawie Dzwonu Pokoju. Wśród gości obecni byli m.in. burmistrz Mokotowa Bogdan Olesiński, Ambasador Japonii w Polsce Makoto Yamanaka, reżyser Andrzej Wajda z małżonką oraz Dyrektor Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha Bogna Dziechciaruk-Maj.

Ceremonię rozpoczęło przemówienie burmistrza Mokotowa, który odniósł się do przyjaznych relacji pomiędzy Japonią a Mokotowem i wyraził nadzieję, że poprzez przywrócenie Warszawie Dzwonu więź łącząca Polskę i Japonię jeszcze bardziej się umocni. Następnie głos zabrał Ambasador Japonii w Polsce Makoto Yamanaka, który złożył gratulacje z okazji przywrócenia Warszawie Dzwonu Pokoju, a także podziękował i przekazał wyrazy szacunku burmistrzowi Mokotowa oraz wszystkim zaangażowanym osobom, bez których wysiłku powrót Dzwonu Pokoju nie byłby możliwy.

Podczas ceremonii odbyło się pamiątkowe uderzenie w dzwon, któremu towarzyszyło wypuszczenie dziesięciu białych gołębi. Na zakończenie pani Anna Krzysztofiak z Filharmonii Łódzkiej zagrała koncert na koto.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2