Polski | Japanese (日本語)

Spotkanie "Ceremonie i obrzędy w życiu współczesnych Japończyków"

24 września w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii odbyło się spotkanie pt. "Ceremonie i obrzędy w życiu współczesnych Japończyków", w którym udział wzięło około 60 osób.

Podczas spotkania dr Jacek Splisgart z Uniwersytetu Gdańskiego opowiedział o obrzędowości w życiu codziennym Japończyków, a dr Małgorzata Sobczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika o współczesnej obrzędowości rolniczą w Japonii. Prelegenci przedstawili problematykę z punktu widzenia antropologii i etnologii. Po prelekcjach odbyła się ożywiona dyskusja. Spotkania tego rodzaju są znakomitą okazją do pogłębienia zrozumienia współczesnego społeczeństwa japońskiego i Ambasada Japonii planuje organizować je w przyszłości.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2