Polski | Japanese (日本語)

21. rocznica powstania Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej

28 listopada (sobota) ambasador Makoto Yamanaka z małżonką wzięli udział w obchodach 21. rocznicy powstania Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Na uroczystości obecnych było kilkaset osób, w tym Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz, wojewoda małopolski Jerzy Miller, przedstawiciele samorządu lokalnego, placówek dyplomatycznych oraz osoby związane z kulturą Japonii. Państwo Wajda oraz dyrektor Bogna Dziechciaruk-Maj podziękowali w swoich wystąpieniach za dotychczasowe wsparcie rządu Japonii oraz wielu Japończyków. Wyrazili także nadzieję na kontynuację relacji opartych o przyjaźń i dobrą wolę.

Ambasador Yamanaka zadeklarował dalsze wsparcie rządu i obywateli Japonii dla Muzeum. Zwrócił także uwagę na ciąg pomyślnych wydarzeń związanych z Muzeum Manggha – ubiegłoroczny jubileusz 20-lecia działania placówki, wizytę Jej Cesarskiej Wysokości Księżnej Takamado, sukces wystawy „Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich” czy otwarcie Galerii Europa-Daleki Wschód. Ambasador podkreślił również, jak ważna jest rola ośrodka promocji kultury japońskiej, którą Muzeum Manggha pełni od momentu powstania, po czym wyraził wdzięczność i uznanie dla założycieli – państwa Wajdów, dyrektor Dziechciaruk-Maj oraz wielu osób, które angażują się we wspieranie Muzeum.

  • photo 1fot. Kamil A. Krajewski
  • photo 2fot. Kamil A. Krajewski
  • photo 3fot. Kamil A. Krajewski
  • photo 4fot. Kamil A. Krajewski
  • photo 5fot. Kamil A. Krajewski
  • photo 6fot. Kamil A. Krajewski