Polski | Japanese (日本語)

Spotkanie uczennic z Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek w Warszawie z młodzieżą poszkodowaną przez wielkie trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii

Siedem uczennic z Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek w Warszawie, które prowadzi program wymiany międzyszkolnej z jednym z japońskich liceów, wzięło udział w spotkaniu z sześcioma uczniami poszkodowanymi przez wielkie trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii. Spotkanie odbyło się 14 grudnia w sali wielofunkcyjnej Ambasady Japonii. Po powitaniu gości przez Radcę Ambasady Megumi Osugi-Stępień, młodzież z Japonii, która przyjechała do Polski w ramach projektu Support Our Kids, podzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z wydarzeniami z 11 marca 2011. Po prezentacji uczniowie mieli okazję lepiej poznać nawzajem swoje kraje i pogłębić wymianę międzykulturową.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2