Polski | Japanese (日本語)

Udział polskich studentów w programie MIRAI

Trzy osoby z Polski znalazły się w gronie 150 wyróżniających się studentów z całego świata, głównie z Europy, Rosji, Azji Środkowej i krajów kaukaskich, zaproszonych przez rząd Japonii do udziału w programie MIRAI. Program, który odbył się w dniach 15-22 grudnia, został uruchomiony w tym roku.

Podczas pobytu w Japonii studenci odwiedzili ośrodki przemysłu wysokich technologii, japońskie firmy, instytucje rządowe, kulturalne i naukowe, a także mieli okazję spotkać ludzi z całego świata. Wzięli również udział w dyskusjach z japońskimi studentami i wykładach na temat polityki zagranicznej, kultury, historii, społeczeństwa, gospodarki i rządu Japonii, przeprowadzonych przez wybitych profesorów z czołowych tokijskich uniwersytetów.

Informacje o organizatorze:

http://www.afs.or.jp

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2