Polski | Japanese (日本語)

Spotkanie noworoczne

15 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne, którego gospodarzami byli Ambasador Japonii w Polsce Makoto Yamanaka wraz z małżonką. W spotkaniu wzięło udział około 100 gości, w tym władze Klubu Japońskiego w Polsce, przedstawiciele przedsiębiorstw zrzeszonych w Związku Pracodawców Shokokai oraz Japończycy mieszkający w Polsce zaangażowani w działalność kulturalno-artystyczną.

Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem Ambasadora Yamanaka, który mówił o znaczącym zacieśnieniu relacji i pogłębieniu wzajemnego zrozumienia pomiędzy naszymi krajami, na jakie wskazują między innymi wzajemne wizyty na wysokim szczeblu w ubiegłym roku. Ambasador wyraził też nadzieję, że obecny rok będzie równie ważny dla umocnienia stosunków między Polską a Japonią, a także ogłosił zakończenie swojej misji w Polsce w lutym. Następnie toast wzniósł pan Yuko Iizuka, przewodniczący Klubu Japońskiego w Polsce.