Polski | Japanese (日本語)

Spotkanie poświęcone herbacie w kulturze Japonii

9 lutego br. w Wydziale Informacji i Kultury odbyło się spotkanie poświęcone herbacie w kulturze Japonii, organizowane przez Klub Byłych Studentów Uczelni Japońskich i Ambasadę Japonii, w którym udział wzięło przeszło 60 osób. Gości powitał Radca Ambasady Japonii pan Satoru Takahashi. Kilka słów powiedziała również Prezes KBSUJ pani Monika Zachaj. Następnie Stowarzyszenie Drogi Herbaty Urasenke Tankōkai Sunshinkai opowiedziało o drodze herbaty i przeprowadziło pokaz angażując także osoby z publiczności. Na zakończenie firma Kokoro opowiedziało o rodzajach japońskich herbat i plantacjach oraz przeprowadziła degustację. Zgromadzeni gości zadawali wiele pytań dotyczących herbaty, drogi herbaty i kultury Japonii.