Polski | Japanese (日本語)

Spotkanie "Kobiety w japońskim społeczeństwie"

15 lutego br. w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii odbyło się spotkanie pt.”Kobiety w japońskim społeczeństwie, w który udział wzięło przeszło 70 osób.

Dr. Monika Ksieniewicz (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) w oparciu o swoje doświadczenia opowiedziała o kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Japonii, sytuacji kobiet na rynku pracy, a także o polityce rządu japońskiego wobec kobiet. Dr Ksieniewicz w latach 2014-1015 studiowała Graduate Research Institute for Policy Studies w Tokio w ramach stypendium rządu Japonii The Young Leaders Program, gdzie zajmowała się tematyką równouprawnienia. Pani Danuta Zasada, która przez 6 lat mieszkała w Japonii i pracowała w Ambasadzie RP w Tokio, wygłosiła prelekcję pt. „Paradoks równouprawnienia – czego tak naprawdę chcą kobiety w Japonii?”. Opowiedziała o pozycji kobiet w społeczeństwie japońskim z socjologicznego punktu widzenia i przedstawiła wyniki swojej ankiety przeprowadzonej wśród Japonek.

Po prelekcjach odbyła się ożywiona dyskusja. Spotkania tego rodzaju są znakomitą okazją do pogłębienia zrozumienia współczesnego społeczeństwa japońskiego i Ambasada Japonii planuje organizować je w przyszłości.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2