Polski | Japanese (日本語)

Ambasador Matsutomi na uroczystym powitaniu gości z Liceum Harima w Himeji (24.05)

24 maja ambasador Matsutomi odwiedził Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie, gdzie wziął udział w uroczystym powitaniu grupy nauczycieli i uczniów ze szkoły Harima w Himeji. Od czasu podpisania w 2011 roku pierwszego w historii porozumienia pomiędzy japońskim i polskim liceum, szkoły wciąż rozwijają współpracę, organizując m.in. wymiany uczniów. W trakcie uroczystości, w której wzięli udział nauczyciele i uczniowie obu szkół, zaprezentowane zostały elementy japońskiej kultury. Ambasador Matsutomi wyraził nadzieję, że wymiana międzyszkolna pomoże uczniom obu szkół i lepiej poznać odmienne kultury i wykształci w nich otwartość na świat, a także przyczyni się do dalszego rozwoju przyjaznych relacji pomiędzy Japonią i Polską.

  • zdjęcie 1