Polski | Japanese (日本語)

Wymiana kulturowa między Czarnkowem a Japonią (24-26.08)

W dniach 24-26 sierpnia w Czarnkowie (woj. wielkopolskie) odbyła się wizyta grupy z Japonii, której przewodniczył prezes Friends of Poland Association pan Bunji Matsushita. Dzieci z Czarnkowa mogły wziąć udział w przygotowanych przez niego zajęciach z kultury japońskiej, m.in. zajęć z języka japońskiego i judo. Wizyta miała miejsce już po raz czwarty. Tym razem do Czarnkowa przyjechały również uczennice gimnazjum z miasta Tobe, które wspólnie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie brały udział w zajęciach.

25 sierpnia odbyło się spotkanie pana Matsushita z burmistrzem Czarnkowa Franciszkiem Strugałą, w którym udział wzięli również pani Joanna Dopierała-Konkołowicz z Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ, przedstawiciel miasta Tobe pan Nakagawa i przedstawiciel Ambasady Japonii w Polsce. Tematem spotkania była wymiana w zakresie kultury, edukacji i gospodarki pomiędzy Czarnkowem a miastem Tobe.