Polski | Japanese (日本語)

Otwarcie wystawy „Aktorzy, lalki i gra cieni. Teatr w Chinach i Japonii” w Muzeum Teatralnym

16 września w Muzeum Teatralnym odbyło się otwarcie wystawy „Aktorzy, lalki i gra cieni. Teatr w Chinach i Japonii”, w którym uczestniczył ambasador Shigeo Matsutomi wraz z małżonką.

W uroczystości udział wzięło ponad 300 osób, w tym reżyser Andrzej Wajda, Dyrektor Teatru Wielkiego - Opery Narodowej pan Waldemar Dąbrowski, Dyrektor Muzeum Teatralnego pani Monika Chudzikowska, Dyrektor Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha pani Bogna Dziechciaruk-Maj, a także badacze kultury japońskiej i przedstawiciele środowisk kulturalnych i naukowych. W swoim przemówieniu Dyrektor Dąbrowski podkreślił, jak ważną rolę w promocji kultury japońskiej pełni Muzeum Manggha, które jest partnerem wystawy, a także jak wielki wkład wnieśli w powstanie muzeum Państwo Wajda.

Podczas wernisażu publiczność zachwycił występ pani Hany Umedy, która zaprezentowała taniec jiutamai.

Wystawa czynna jest do 30 października 2016 roku. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: https://goo.gl/SRqebj

 • zdjęcie 1
  Otwarcie wystawy. Od lewej: Dyrektor Dąbrowski, Dyrektor Chudzikowska, Dyrektor Dziechciaruk-Maj
 • zdjęcie 2
  Ambasador Matsutomi z małżonką
 • zdjęcie 3
  Występ Hany Umedy
 • zdjęcie 4
  Ambasador Matsutomi z Andrzejem Wajdą