Polski | Japanese (日本語)

Uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju

21 września br. przy Dzwonie Pokoju znajdującym się na terenie Służewskiego Domu Kultury w warszawskiej dzielnicy Mokotów odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju. Udział w niej wzięli zastępca burmistrza dzielnicy Mokotów pan Krzysztof Skolimowski, ambasador Shigeo Matsutomi, przewodniczący Klubu Japońskiego w Polsce pan Yuko Iizuka, przewodniczący Związku Pracodawców SHOKOKAI pan Toshiyuki Shimoda, prezes Stowarzyszenia „Salon Przyjaciół Japonii” pan Ryszard Jabłońki oraz mieszkańcy Warszawy. Ambasador Matsutomi i pan Skolimowski uderzyli w Dzwon Pokoju i dokonali odsłonięcia Słupa Pokoju.

Zastępca burmistrza pan Krzysztof Skolimowski mówił o przyjaznych relacjach między Warszawą i dzielnicą Mokotów a Japonią, o dalszej promocji stosunków japońsko-polskich poprzez Dzwon Pokoju, a także wyraził nadzieje na światowy pokój. Ambasador Matsutomi dołączył do życzeń na rzecz światowego pokoju. Złożył gratulacje i podziękowania przedstawicielom dzielnicy Mokotów za organizację uroczystości oraz wyraził również nadzieję, że przyczynia się ona do dalszego rozwoju przyjaznych kontaktów między dwoma krajami.

Uroczystość rozpoczął pokaz kyudo (strzelanie z łuku). Następnie pani Mariola Raczko z Organizacji Narodów Zjednoczonych odczytała wiadomość od Sekretarza Generalnego ONZ pana Ki-moon Bana. Po niej sekretarz Fundacji Pokoju Goi pani Naomi Yamazaki wygłosiła przemówienie z okazji postawienia Słupa Pokoju. Wydarzeniu towarzyszył koncert na japoński flet shinobue i ceremonia ofiarowania herbaty w intencji pokoju.

Tego samego dnia odbyły się także wydarzenia prezentujące kulturę Japonii mieszkańcom stolicy: pokaz Drogi Herbaty, warsztaty origami i kaligrafii oraz koncert na flet shinobue.