Polski | Japanese (日本語)

Lista wybranych publikacji japonistycznych 1990-2016

Uwaga: Poniższa lista jest opracowaniem własnym ambasady w oparciu o ogólnodostępne informacje. Nie zawiera wszystkich publikacji dotyczących Japonii, które ukazały się na rynku polskim. Lista ma wyłącznie charakter informacyjny, nie jest rekomendacją Ambasady dla którejkolwiek z wymienionych na niej pozycji. Nie stanowi także katalogu biblioteki Wydziału Informacji i Kultury - nie wszystkie pozycje są u nas dostępne.


Pełna lista w pliku Excel (należy włączyć obsługę makr, aby umożliwić automatyczne sortowanie wg kategorii): pobierz.