Polski | Japanese (日本語)

Wizyta rektora japońskiej Akademii Obrony Narodowej w Polsce

(30.11-3.12)

W dniach 30 listopada – 3 grudnia wizytę w Polsce złożył rektor japońskiej Akademii Obrony Narodowej Ryōsei Kokubun. W trakcie wizyty rektor odwiedził polską Akademię Obrony Narodowej i Wojskową Akademię Techniczną. Zapoznał się z sytuacją polskich wojskowych placówek edukacyjnych, a także przeprowadził rozmowy z rektorami obydwu uczelni m.in. na temat przyszłej wymiany międzyuczelnianej.