Polski | Japanese (日本語)

Odznaczenie rządu japońskiego dla senatora Ryszarda Józefa Góreckiego

1. 29 kwietnia br. rząd Japonii podjął decyzję o przyznaniu Orderu Wschodzącego Słońca, Złota i Srebrna Gwiazda, senatorowi Ryszardowi Józefowi Góreckiemu, przewodniczącemu Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej Senatu, rektorowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2. Senator Ryszard Górecki przyczynił się wydatnie do intensyfikacji kontaktów między parlamentarzystami obu krajów oraz promocji japońsko-polskiej wymiany naukowej. Na szczególną uwagę zasługują poniższe osiągnięcia:
・Jako przewodniczący Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej Senatu, senator Ryszard Górecki jest centralną postacią ożywionych kontaktów z Japońsko-Polską Grupą Parlamentarną Izby Radców (wyższej izby parlamentu japońskiego).
・Aktywnie angażował się także w promocję rozwoju relacji gospodarczych między Japonią i Polską, m.in. poprzez organizację spotkań członków Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej Senatu i przedstawicieli przedsiębiorstw japońskich.
・Ryszard Górecki posiada także duże zasługi dla rozwoju wymiany naukowej między Japonią i Polską. Brał udział we wspólnych projekty z naukowcami japońskimi i jest współautorem wielu prac naukowych.
・Jako rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego doprowadził do rozpoczęcia współpracy z Graduate School of Agriculture and Life Sciences Uniwersytetu Tokijskiego.

3. Ambasada Japonii składa wyrazy uznania senatorowi Ryszardowi Góreckiemu za jego wieloletnią działalność i pragnie pogratulować otrzymanego odznaczenia. Wierzymy, że zbudowane przez senatora Góreckiego relacje współpracy staną się podstawą do dalszego pomyślnego rozwoju stosunków japońsko-polskich.