Polski | Japanese (日本語)

Ceremonia wręczenia orderu senatorowi Ryszardowi Józefowi Góreckiemu

11 września 2014 r. w rezydencji ambasadora Japonii odbyła się ceremonia wręczenia Orderu Wschodzącego Słońca, Złota i Srebrna Gwiazda senatorowi Ryszardowi Józefowi Góreckiemu. W ceremonii wzięli udział m.in. prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych prof. Artur Nowak-Far, parlamentarzyści, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas oraz pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Senator Górecki posiada duże zasługi dla rozwoju wymiany naukowej między Japonią i Polską. Brał udział we wspólnych projektach z japońskimi naukowcami i jest współautorem wielu prac naukowych, a jako rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego doprowadził do rozpoczęcia współpracy z Graduate School of Agriculture and Life Sciences Uniwersytetu Tokijskiego. Ponadto jako przewodniczący Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej Senatu, senator Górecki jest centralną postacią ożywionych kontaktów z Japońsko-Polską Grupą Parlamentarną Izby Radców, a także osobą, która wykazywała inicjatywę w kierunku promocji rozwoju relacji gospodarczych między Japonią i Polską.

W swoim wystąpieniu senator Górecki opowiedział m.in. o swoim spotkaniu z Japonią w czasie dwóch pobytów naukowych, o dotychczasowych kontaktach z japońskimi naukowcami i parlamentarzystami, a także o tym, jak bardzo wdzięczny jest za przyznane odznaczenie i że chciałby kontynuować swoją działalność na rzecz rozwoju stosunków polsko-japońskich.

Ambasada Japonii w Polsce serdecznie gratuluje i składa wyrazy szacunku senatorowi Góreckiemu za długoletnią działalność i ma nadzieję, że stosunki polsko-japońskie oparte na współpracy pomiędzy oboma krajami pielęgnowanej przez pana Senatora wciąż będą się rozwijać.

  • zdjęcie 1
  • zdjęcie 2
  • zdjęcie 2
  • zdjęcie 2