Polski | Japanese (日本語)

Spotkanie ambasadora Yamanaka z ministrem spraw zagranicznych Grzegorzem Schetyną (29.10.2014)

29 października ambasador Yamanaka spotkał się z nowo mianowanym ministrem spraw zagranicznych, Grzegorzem Schetyną. Rozmowy dotyczyły stosunków dwustronnych, zwłaszcza relacji gospodarczych oraz współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Ambasador Yamanaka wyjaśnił, że firmy japońskie inwestują także w sektory ważne dla strategii rozwoju Polski, takie jak R&D i innowacje, opowiedział również o postępach we współpracy w dziedzinie energetyki. Minister Schetyna wyraził zadowolenie z obecnego stanu relacji japońsko-polskich.

  • M. Kosiński, MFA
  • M. Kosiński, MFA